Czy przed zezłomowaniem pojazdu należy spuścić olej? 

Złomowanie pojazdów często budzi wiele pytań. Jedno z najczęściej zadawanych dotyczy przygotowania samochodu, a dokładniej konieczności spuszczenia oleju przed oddaniem na złom. Jak to wygląda w praktyce? W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak postępować z płynami eksploatacyjnymi oraz dlaczego ich spuszczenie to dobre rozwiązanie.

Dlaczego warto spuścić olej przed zezłomowaniem pojazdu?

Odpady powstałe w wyniku eksploatacji pojazdów, takie jak zużyty olej silnikowy, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oleje silnikowe zawierają szkodliwe substancje chemiczne, które mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując ich zanieczyszczenie. Właściwe postępowanie z odpadami tego rodzaju jest zarówno kwestią dbałości o środowisko, jak i również gwarancją przestrzegania przepisów prawa.

Przepisy dotyczące postępowania z odpadami powstałymi w wyniku eksploatacji pojazdów

W Polsce obowiązują przepisy regulujące postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku eksploatacji pojazdów. Zgodnie z nimi właściciele pojazdów mają obowiązek przekazywać zużyte oleje silnikowe do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub innych miejsc wyznaczonych przez gminę. Należy pamiętać, że nieprawidłowe postępowanie z odpadami tego rodzaju może skutkować nałożeniem na właściciela pojazdu kary finansowej. Z tego powodu nawet przed oddaniem samochodu na złom, trzeba zadbać o odpowiednią utylizację tego płynu eksploatacyjnego.

Jak prawidłowo postępować z innymi płynami eksploatacyjnymi przed zezłomowaniem pojazdu?

Oprócz oleju silnikowego w samochodzie znajdują się również inne płyny eksploatacyjne, takie jak płyn chłodniczy, płyn hamulcowy czy płyn do spryskiwaczy. Podobnie jak w przypadku oleju silnikowego, przed złomowaniem pojazdów w Chorzowie warto zadbać o właściwe postępowanie z tymi substancjami. W praktyce oznacza to, że każdy z nich powinien być spuszczony i przekazany do punktów utylizacji.