Kasacja pojazdów – dokumenty


Na podstawie art.24 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 poz 1610) działając na podstawie posiadanego zezwolenia w zakresie zbierania odpadów/ gospodarki odpadami wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach działamy jako koncesjonowana stacja demontażu Nr 85 Auto Złom Grzegorz Mikrut z siedzibą w Chorzowie ul. Składowa 19B.

 

Zgodnie z ustawą do wyrejestrowania pojazdu niezbędne są:

  • dowód rejestracyjny lub zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu z wydziału komunikacji z pieczątką urzędową,
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • w przypadku auta nie przerejestrowanego - ciągłość umów,
  • pojazd z czytelnym numerem VIN oraz z tablicami rejestracyjnymi,
  • właściciel z dowodem osobistym lub osoba upoważniona przez niego, w przypadku śmierci właściciela – poświadczenie dziedziczenia
  • przyjmujemy również pojazdy spoza Polski - specjalna procedura - w tej sprawie prosimy o kontakt.

 

Osoba podpisująca dokument

 

Pobierz