Gdzie dostarczyć dokumenty po zezłomowaniu samochodu?

Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów samochody stare, niesprawne, nieużywane lub powypadkowe muszą zostać oddane do legalnie działającej stacji demontażu. Są to miejsca uprawnione przez wojewodę do wydawania odpowiednich dokumentów, bez których kierowca może popaść w problemy prawne. Listę stacji dla danego województwa można znaleźć na stronie każdego urzędu wojewódzkiego.

Jakie dokumenty są potrzebne do złomowania? 

Legalne złomowanie samochodu wymaga spełnienia pewnych obowiązków. Jeśli auto nie nadaje się do jazdy, trzeba zorganizować mu odpowiedni transport. Na złomowisku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, a także dokumenty pojazdu. Jest to dowód rejestracyjny i karta pojazdu, ewentualnie inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie. Pracownik stacji zobowiązany jest do sprawdzenia własności pojazdu, co najczęściej wiąże się  z porównaniem wpisu w dowodzie. Warto również mieć ze sobą umowę kupna-sprzedaży lub fakturę. Punkt złomowania także jest obowiązany pewnymi regulacjami prawnymi. Samochód nie powinien mieć mniej niż 90% wagi nominalnej wpisanej w dowód rejestracyjny. W przeciwnym wypadku możemy zapłacić za każdy brakujący kilogram.

Jak przebiega wyrejestrowanie pojazdu? 

Punkt złomowania unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i tablice rejestracyjne. Potwierdzeniem tego jest wydanie klientowi oświadczenia o unieważnieniu tych dokumentów oraz zaświadczenia potwierdzającego zezłomowanie pojazdu. Egzemplarz zaświadczenia musi w ciągu siedmiu dni zostać wysłany do wydziału komunikacji urzędu gminy, w którym dokonano ostatniej rejestracji danego pojazdu. Osoba, która oddała samochód do kasacji, w ciągu 30 dni od otrzymania wspominanych dokumentów musi udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. Zgodnie  z prawem o ruchu drogowym, przekroczenie terminu złożenia dokumentów grozi karą w wysokości od 200 do 1000 zł.

Co ze składkami OC? 

Przyjęcie samochodu na złom wiąże się  z ustaniem obowiązku wykupowania polisy OC. Wielu kierowców chce wyrejestrować auto dlatego, że nie nadaje się do użytku, a zbliża się termin opłacenia jego składek. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać informacji o złomowaniu lub stosownego dokumentu potwierdzającego dokonanie tego czynu. Właściciel auta, na które były wykupione składki na kilka miesięcy w przód, może starać się o ich zwrot. Kwota będzie odliczona według dni pozostałych do końca umowy. Jeśli jednak OC złomowanego samochodu nie jest opłacone, pracownik stacji zaznaczy to w dokumentach. Gdy trafią one do wydziału komunikacji, informacja o tym fakcie zostanie wysłana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wezwie właściciela do zapłacenia kary związanej  z obowiązkiem ciągłości polisy OC. Dlatego właśnie nie warto kombinować i lepiej opłacić zaległe składki jeszcze przed złomowaniem.