Zmiana przepisów – zapraszamy do współpracy

W związku z zaostrzeniem przepisów, dotyczących recyklingu i nałożeniem na warsztaty samochodowe obowiązku

przekazania odpadów do punktów uprawnionych do zbiórki oraz udokumentowania tego faktu Kartą Przekazania Odpadu

zapraszamy chętnych do współpracy.

Więcj informacji pod numerem telefonu 32 241 65 65